logo

Onze website wordt vernieuwd!

Onze website wordt vernieuwd en daarom zijn wij tijdelijk niet bereikbaar. Voor lopende of in te dienen subsidie aanvragen klik hier.

Mocht u ons nodig hebben of een vraag willen stellen, stuur dan een e-mail naar: info@annafonds.nl / j.snoek@annafonds.nl

AANMELDING ANNA PRIJS 2017

De Anna Prijs wordt door het bestuur van de Stichting Anna Fonds|NOREF sinds 1993 om het jaar uitgereikt aan een prominente, mid-career, al of niet klinisch, wetenschapper in of rond de orthopedie, die een bijzondere onderzoekslijn ontwikkelde.

De prijs bestaat uit een vrij te besteden bedrag van € 7500,- en een oorkonde.Aanmeldingen bestaan uit een duiding van het belang van het onderzoek van de kandidaat (met CV en de belangrijkste publicaties) en een beschrijving van het lopende onderzoekprogramma.

Kandidaten worden beoordeeld door een jury van hoogleraren in de orthopedie, botvorming, traumatologie, revalidatie en klinische epidemiologie.

De prijsuitreiking vindt plaats, aansluitend aan het Anna Fonds symposium, tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging in oktober 2017, waarna de prijswinnaar een voordracht houdt

Aanmelding

Vóór 1 juni 2017, v info@annafonds.nl
Prof. dr. J.W.W. Coebergh, voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad
Tel. 06-53618497