logo

Onze website wordt vernieuwd!

Onze website wordt vernieuwd en daarom zijn wij tijdelijk niet bereikbaar. Voor lopende of in te dienen subsidie aanvragen klik hier.

Mocht u ons nodig hebben of een vraag willen stellen, stuur dan een e-mail naar: info@annafonds.nl / j.snoek@annafonds.nl

Aanvraag onderzoeksubsidie 2017

Uw aanvraag voor de Anna Fonds|NOREF subsidie ten behoeve van onderzoeksprojecten kunt u indienen van 1 februari tot en met 31 maart 2017.
Lees de onderstaande toelichting zorgvuldig vóór u de aanvraag indient.

Toelichting

Anna Fonds|NOREF verleent vooral financiële bijdragen voor kortlopende projecten (doorgaans tot een maximum van twee jaar vanaf de toekenning) en vooral aan jonge onderzoekers. Dit kunnen ook voor-, parallel- of deelstudies zijn van omvangrijkere projecten, zowel in de pilot-fase als in de translationele fase.

Anna Fonds|NOREF financiert zowel fundamenteel als patiëntgebonden en epidemiologisch onderzoek van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsstelsel, incl. de mechano-biologische aspecten. Hierbij gaat het om een wezenlijke rol van het orthopedisch handelen bij patiënten met artrose, osteoporose, (sport)trauma en overbelasting, relevante infecties of metastasen, alsook aangeboren, dan wel (mogelijk) overerfelijke afwijkingen als scoliose, heupdysplasie en klompvoet.

Aanvragen vanuit orthopedische opleidingsclusters krijgen prioriteit, omdat recrutering van patiënten vaak geborgd is.
Aanvragen die langdurig verblijf in het buitenland behelzen, zoals stage of fellowship, kunnen beter in dat programma worden ingediend.
De volgende kosten komen voor onze subsidie in aanmerking:

  • Salaris van een onderzoeksassistent - bijv. laborant -: tot max. € 2500,- p.m.
  • Methodologische advisering en ondersteuning
  • Verbruiksmaterialen en investeringen in apparaten: tot max. € 5.000,-
  • Dierproeven (met bewijs van toestemming): tot max. € 5.000,-

Niet voor vergoeding komen in aanmerking:

  • Secretariële ondersteuning
  • ICT hard- en software, E-Health
  • Normale exploitatiekosten in een onderzoeksinstituut, noch overhead

Om dubbele vergoeding te vermijden, kan het Anna Fonds vragen om een volledig overzicht van alle (vermoedelijk) beschikbare fondsen voor het onderzoek. Vergoeding van kosten vindt in beginsel achteraf plaats op geleide van een procesverslag, een inhoudelijk, voor leken begrijpelijk verslag (ieder van max. 250 woorden) en illustraties van (aanzetten tot) artikelen, posters, presentaties, etc.

Subsidieomvang

Maximaal € 12.500,- per project

Looptijd project

Het project dient uiterlijk op 30 september 2019 afgerond te zijn.

Aanvraag indienen

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2017 via http://subsidieaanvraag.annafonds.nl

Inlichtingen

Mail uw vraag naar j.snoek@annafonds.nl